Logo Realitatea.md

Igor Șarov, despre domeniul cercetării: „A venit timpul să vorbim deschis. Fără finanțare adecvată rezultatele nu vor veni”

07 Decembrie 2020, 09:52 // Societate

Peste două zile, Universitatea de Stat din Moldova își va alege un nou rector. Unul dintre candidații la această funcție este fostul ministrul al Educației, Igor Șarov. Realitatea.md a reușit să-i adreseze câteva întrebări, după părerea noastră, importante. În interviul ce urmează veți afla despre prioritățile sale dacă devine rector, procesul de digitizare a universității, integrarea studenților în câmpul muncii și despre cercetare.

Foto: zdg.md

Enumerați trei priorități de care vă veți ocupa în cazul în care veți deveni rector al USM?

O instituție de învățământ superior trebuie să fie o instituție dinamică, capabilă să răspundă la cerințele societății privind direcțiile de dezvoltare către bunăstarea statului, ai tinerilor și a tuturor cetățenilor acestuia.

Planul de acțiune pe care l-am gândit pornește de la convingerea că în condițiile unei dinamici accentuate pe piața educațională și pe piața muncii, în general, orice instituție de învățământ este obligată să se adapteze cerințelor pentru a supraviețui. În acest context, prima prioritate ar fi digitizarea USM, care ar duce la transparență, eficientizarea serviciilor și a relației cu studenții, la modernizarea resurselor educaționale, creșterea vizibilității, precum și multe alte dezvoltări care să răspundă cerințelor moderne. Bineînțeles, toate acestea necesită atragerea de fonduri și nu puține, aceasta constituind o altă prioritate a managementului. Spre exemplu valorificarea participării USM în proiectul Învățământul Superior în Moldova susținut financiar de Banca Mondială. Nu avem de ales, pentru că așa cum observa John M. Capozii „Dacă crezi că educația e scumpă (și eu aș adăuga aici și instruirea - n.a.), așteaptă să vezi cât te va costa ignoranța”. Sincer cred că nu avem timp de pierdut.

O altă prioritate importantă va constitui asigurarea condițiilor decente de activitate, pentru cadrele didactice și pentru studenți, inclusiv investiții în mediile de învățare, dar și consolidarea relațiilor cu studenții prin susținerea organizațiilor autoguvernanței studențești.

Să vorbim puțin despre digitizarea universității. Cum vedeți acest proces și cum poate fi implementat în ritm rapid?

Digitizarea nu mai poate fi privită doar ca o soluție de avarie în timpul pandemiei, când am fost obligați să trecem la învățământul on-line. Dinamica de pe piața educațională, dar și de pe piața muncii, în general, impune aceste măsuri. Nu vorbim doar despre debirocratizare, dar și despre simplificarea unor proceduri care să faciliteze studenților accesul la resurse. Procesul de digitizare a Universității de Stat din Moldova necesită analize și activități bine corelate. Pentru început, îmi propun să elaborăm o strategie de digitizare pentru o perioadă de cinci ani, cu promovarea unei politici coerente de protecție/conservare/arhivare a datelor pe suport electronic în vederea creșterii calității și performanței instituționale. Un prin pas în acest sens ar fi integrarea eficientă a diverselor sisteme digitale din facultăți pe direcțiile e-educație, e-cercetare, e-administrație și e-cazare și interconectarea bazelor de date în ce privește cadrele, studenții, resursele, orarul etc. cu scopul de digitizare a procesului educațional și administrativ. Un alt factor important în digitizarea universității este digitizarea proceselor educaționale și administrative prin implementarea de servicii electronice pentru ca studenții să fie informați și să aibă acces online la servicii, astfel reducând la maxim interacțiunea studentului cu personalul administrativ al universității.

După absolvire, majoritatea studenților se confruntă cu probleme pe piața muncii. E evident acest lucru, întrucât universitatea nu pregătește specialiști pentru fișa postului a unui agent economic, iar internshipul nu este foarte popular în Republica Moldova. Ce vă propuneți să faceți ca studenții să fie mai integrabili pe piața muncii?

Mai întâi de toate vă informez că în cadrul Universității de Stat din Moldova există Centrul de ghidare în carieră, care are misiunea de acordare a serviciilor consultative în domeniul alegerii profesiei, cât şi a consilierii studenților vis-a-vis de situația şi cerințele pieței muncii din Republica Moldova.

Pentru a fi mai aproape de studenți în acest proces este nevoie să avem o participare bună a tuturor partenerilor noștri, precum agenți economici, directori de școală, reprezentanții mediului de afaceri etc. Iar participarea lor este, de regulă, nu doar în oferirea de locuri pentru stagiile de practică și locuri de muncă, dar și contribuția la dezvoltarea programelor de studii, participarea în predarea unor cursuri, în comisiile de examene etc. Această dimensiune o voi consolida prin susținerea financiară a Centrului de ghidare în carieră, precum și a resursei umane, care va oferi aceste servicii principalilor beneficiari-studenții.

Mai mult ca atât este nevoie de încheierea de noi parteneriate pentru dezvoltarea de noi programe de studii la toate ciclurile de studii superioare mult mai aplicative pentru a răspunde rapid și efectiv solicitărilor de pe piața muncii.

Ce părere aveți dacă în domenii vocaționale, unele cursuri ar fi susținute de specialiști de top din afara universității, care nu neapărat au un doctorat in spate?

În calitate de ministru am încurajat tot timpul întreprinderea de acțiuni pentru angajarea pe termen determinat a practicienilor în domeniu sau persoanelor cu nume notorii, chiar dacă nu dețin titlul științific de doctor.

Și acest lucru este susținut și de cadrul normativ în vigoare, ca de exemplu Regulamentul de organizare a programelor de master, studii superioare ciclul II.

De aceea este de la sine antetele, că această activitate va fi susținută de rectorul instituției și prin intermediul Cartei universitare.

Când universitatea va genera cunoaștere și nu doar va preda cunoașterea generată de alții? La ce schimbări ne putem aștepta în domeniul cercetării?

Republica Moldova de câțiva ani face tentative de a pune în practică o schimbare a sistemului de cercetare. Consider că a venit timpul să vorbim deschis și onest despre acest proces.

Vreau să spun câteva adevăruri, adesea ocolite, subînțelese dar nespuse direct. Vreau să vă spun așadar câteva adevăruri. Indiferent de arhitectura sistemului, fără finanțare adecvată rezultatele nu vor veni și aici statul trebuie să-și asume responsabilitatea în mod adecvat, iar administratorii proceselor de cercetare trebuie să caute continuu soluții alternative. Tendința la nivel mondial, pe care nu o putem nici noi ocoli, este o mai mare integrare a învățământului superior cu cercetarea. Oricât ne-am dori să fie altfel, suntem o țară mică, ceea ce ne obligă să ne focalizăm pe cercetările care sunt cât mai conectate cu mediul economic. Cercetările legate de componenta culturală, limbă, istorie, arte sunt și trebuie să rămână un pilon important. Drumul cercetării din Republica Moldova trebuie conectat cu drumul cercetării europene și mondiale. Cercetarea este o activitate a performanței intelectuale, o competiție nemiloasă. Alocarea resurselor trebuie așadar să urmeze performanța dar trebuie spus sus și tare: nu poți face performanță fără condiții de echipamente și infrastructură decente.

Concluzia acestor lucruri simple și adevărate, dar poate nu suficient spuse sau discutate în mod public, este una singură - trebuie să ieșim din cercul vicios în care cerem performanță dar nu punem resurse la dispoziție.

De aceea voi încerca în continuare, să fac un lucru simplu - să-i sprijinim din puținele noastre resurse pe cei care, odată puși pe picioare, pot să candideze cu succes la programul de cercetare al Uniunii Europene, cea mai generoasă, dar și competitivă sursă de finanțare. Iar acest lucru poate fi făcut cu mult mai mare succes când avem și o infrastructură de cercetare așezată corect.

CURS VALUTAR BNM
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile